Reci DA! Kulturi!

Kulturna baština

Stoji na obroncima Velebita, podno Tulovih greda. Sagradio ju je austrijski car Franjo I. 1832.godine u spomen na tada novoizgrađenu cestu koja je spajala južnu i sjevernu Hrvatsku preko kršovitog Velebita. Najljepši ukras u crkvi bila je oltarn ...

SAZNAJTE VIŠE

Crkva sv. Jeronima sagrađena je 1874. godine na mjestu gdje je do tada bila župna crkva Presvetog trojstva. U domovinskom ratu je minirana na blagdan Sv. Jeronima 1991. godine. Nakon završetka domovinskog rata kada se stanovništvo vratilo na po ...

SAZNAJTE VIŠE

Crkva se nalazi u Rovanjskoj (in Rawna) i smještena je uz samu morsku obalu. Sačuvana je u svom prvotnom obliku polukriža sa karakterističnom kupolom u obliku elipse i bačvastim svodom. Crkva je pravi biser starohrvatske sakralne arhitekture i ...

SAZNAJTE VIŠE

Jedan od ključnih dionika u pogledu valorizacije kulturnih resursa na području Općine Jasenice je i Kulturno umjetničko društvo „Vila Velebita“ (u nastavku: KUD) koje je osnovano 2002. godine i broji 15 članova koji aktivno sudjeluju u radu ...

SAZNAJTE VIŠE

Teritorijem Općine Jasenice prolazi i 24 km duga dionica Majstorske ceste (ukupna duljina iznosi 41 km), koja predstavlja značajan resurs graditeljske povijesne baštine. Majstorska cesta je jedinstvena panoramska cesta koja predstavlja transveleb ...

SAZNAJTE VIŠE