Kontakt

Adresa:
Petra Zoranića 61, 23243 Jasenice

Telefon:
+385 (0)23 655 634

Email:
tzo.jasenice@zd.t-com.hr

Mrežna stranica:
www.maslenica.hr


Ostali važni kontakti

 • Policija, Vatrogasci, Hitna pomoć (Jedinstveni broj): 112

 •  Policijska postaja Obrovac: +385(0)23 689 002

 •  Komunalni redar: +385(0)99 298 0808

 •  Opće informacije: 18981

 •  Hrvatski autoklub (HAK): +385(0)1 4640 800

 •  Ured porezne uprave: +385(0)23 689 940

 •  Područni ured za katastar Zadar Ispostava Obrovac: +385(0)23 689 388

 •  Ured za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Obrovac Stjepana Radića 17, Obrovac: +385(0)23 689 323

 •  Ured za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Ispostava Obrovac Stjepana Radića 17, Obrovac: +385(0)23 689 323

 •  Matični ured Obrovac Matično područje: Obrovac, Kruševo, Jasenice i Žegar Obrovac, Ante Starčevića 11: +385(0)23 689 217

 •  Matični ured Obrovac Matično područje: Obrovac, Kruševo, Jasenice i Žegar Obrovac, Ante Starčevića 11: +385(0)23 689 217

 •  Veterinarska ambulanta Obrovac: +385(0)23 689 041; +385(0)23 689 035

 •  Dr. Mirjana Petrić – ordinacija opće/obiteljske medicine: +385(0)23 629 880

 •  Stomatološka ordinacija Pavle Mašina, dr. dent. med.: +385(0)23 655 071

 •  Župa Sv. Jeronima: +385(0)23 655 700

 •  Župa Sv. Jeronima: +385(0)23 655 701 (FAX)

 •  Župnik: Don Ante Delić: +385(0)98 904 0292

 •  Osnovna škola Petra Zoranića Jasenice: +385(0)23 655 621

 •  Crveni križ Obrovac: +385(0)23 689 053

 •  Crveni križ Obrovac: +385(0)23 689-261 (FAX)

 •  Crveni križ Obrovac: +385(0)23 655 703

 •  LAG Bura: info@lagbura.hr

 •  Savjetodavna služba: +385(0)23 214 059

 •  Savjetodavna služba: +385(0)23 214 059 (FAX)