Turistička pristojba

I. TURISTIČKA PRISTOJBA

Turističku pristojbu plaćaju:

1. osobe koje u jedinici lokalne samouprave (općina ili grad) u kojoj nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.
2. osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (plovni objekti: jahta, brodica ili brod za gospodarsku djelatnost na kojima se pružaju turističke usluge u nautičkom turizmu – čarterski i brodovi za višednevna kružna putovanja)
3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
4. osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
5. vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u općini ili gradu koji nije smještajni objekt u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu
6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma u smislu ovoga Zakona, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do 12 godina
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj
3. osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada
4. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
5. sudionici školskih paket aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove
6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne službe
7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju kada borave u smještajnom objektu u toj općini ili gradu.

Boravišnu pristojbu za 50% plaćaju:

1. osobe od navršenih 12 do 18 godina
2. osobe do 29 godina koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj (Hosteling International).
Pravo na ne plaćanje turističke pristojbe, odnosno na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe dokazuje se odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Temeljem Zakona o  turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19), turistička pristojba za 2020. godinu za sva mjesta u Općini Jasenice (Jasenice, Maslenica, Rovanjska, Zaton Obrovački, Modrič) iznosi:

 

 

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost - po osobi
Razdoblje 1. 4. do 30. 9. Ostalo razdoblje
iznos turističke pristojbe (u kunama) 10,00 7,00
Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kampovi i Kamp odmorišta) - po osobi
Razdoblje 1. 4. do 30. 9. Ostalo razdoblje
iznos turističke pristojbe (u kunama) 8,00 5,00

Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu

godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i pomoćnom krevetu

godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama) 

350,00  200,00
Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu
godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu
godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)
500,00 250,00

 

Obveznici plaćanja turističke pristojbe po noćenju

Obveznici plaćanja turističke pristojbe po noćenju (obrtnici, ugostiteljski objekti itd.) turističku pristojbu moraju uplatiti u propisanom roku svakog 1. i 15. u mjesecu.
Uplatnica turističke pristojbe preuzima se iz sustava e-Visitor pod stavkom Financije (uplatnica).

NAPOMENE:
Privatni iznajmljivači koji plaćaju godišnji paušal turističke pristojbe moraju na cjeniku istaknuti da je turistička pristojba uračunata u cijenu (eng. Tourist tax included in price) i nikako  ne smiju naplaćivati dodatno turističku pristojbu po noćenju!