Članarina

Iznajmljivači na području Općine Jasenice plaćaju članarinu kako slijedi:

 Naselja Stopa %  
jasenice (zona 1) 0,14858
jasenice (zona 2) 0,12920
Maslenica 0,12920
Rovanjska 0,12920
Zaton obrovački 0,11628  
     

Primjer izračuna za mjesto Maslenica:

  • ukupni promet po računima iznosi 30.000,00 kn
  • Izračun: 30.000,00 kn x 0,12920 % = 38,76 kn

Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (umanjen za naplaćeni PDV – ako je iznajmljivač u sustavu PDV-a).

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ Općine Jasenice

Broj računa primatelja: HR8810010051716727157

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ – obrazac obračun turističke članarine, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Uz Obrazac TZ dužni su priložiti i dokaz o uplati razlike članarine po konačnim obračunu, ako je u vidu predujma uplaćeno manje članarine nego što je obračunato.

obrazac TZ OVDJE