Članarina

  Smještaj u domaćinstvu
– po krevetuu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
– po krevetu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama) 45,00 30,00
  Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj
– za svaku smještajnu jedinicu
Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorite – robinzonski smještaj
– za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos članarine (u kunama) 80,00 60,00

 

 

Visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti i iznosi:

Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.
Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2 do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici.

Iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine u 2020. i 2021. godini umanjuje se za 50%.

Iznimno, u 2020. i 2021. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se na pomoćne ležajeve.

Obrazac TZ 2

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA TZ ZA 2021. GODINU