Majstorska cesta

Teritorijem Općine Jasenice prolazi i 24 km duga dionica Majstorske ceste (ukupna duljina iznosi 41 km), koja predstavlja značajan resurs graditeljske povijesne baštine.

Majstorska cesta je jedinstvena panoramska cesta koja predstavlja transvelebitsku prometnicu, odnosno poveznicu između Sv. Roka u Lici sa Obrovcem u Dalmaciji. Svečano je otvorena 4. listopada 1832. godine. Značaj ove prometnice očitovao se ponajviše zbog poštanskog i trgovačkog prometa koji se odvijao na njoj.

Prometnica je u vrijeme kada je izgrađena predstavljala osobiti napredak zbog uvjeta građenja pa samo ime ceste vuče podrijetlo od njemačke riječi "meisterstück" koja znači remek.