Kulturna baština

Kulturna baština

Teritorijem Općine Jasenice prolazi i 24 km duga dionica Majstorske ceste (ukupna duljina iznosi 41 km), koja predstavlja značajan resurs graditeljske povijesne baštine. Majstorska cesta je jedinstvena panoramska cesta koja predstavlja transvelebitsku prometnicu, odnosno poveznicu između Sv. Roka u Lici…
Jedan od ključnih dionika u pogledu valorizacije kulturnih resursa na području Općine Jasenice je i Kulturno umjetničko društvo „Vila Velebita“ (u nastavku: KUD) koje je osnovano 2002. godine i broji 15 članova koji aktivno sudjeluju u radu. KUD je osnovan…
Crkva se nalazi u Rovanjskoj (in Rawna) i smještena je uz samu morsku obalu. Sačuvana je u svom prvotnom obliku polukriža sa karakterističnom kupolom u obliku elipse i bačvastim svodom. Crkva je pravi biser starohrvatske sakralne arhitekture i zamišljena je…
Stoji na obroncima Velebita, podno Tulovih greda. Sagradio ju je austrijski car Franjo I. 1832.godine u spomen na tada novoizgrađenu cestu koja je spajala južnu i sjevernu Hrvatsku preko kršovitog Velebita. Najljepši ukras u crkvi bila je oltarna slika Sv.…
Crkva sv. Jeronima sagrađena je 1874. godine na mjestu gdje je do tada bila župna crkva Presvetog trojstva. U domovinskom ratu je minirana na blagdan Sv. Jeronima 1991. godine. Nakon završetka domovinskog rata kada se stanovništvo vratilo na područje Općine,…