Upute za privatne iznajmljivače

UPUTE ZA IZNAJMLJIVAČE

Nakon ishodovanja Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave Zadarske županije, izdvojeno mjesto Obrovac)

1. Vidno istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, na propisani način, natpis s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda.
Standardiziranu ploču, temeljem rješenja o razvrstavanju i/ili kategorizaciji, iznajmljivač naručuje izravno od ovlaštenog proizvođača koji ima suglasnost Ministarstva turizma te snosi troškove izrade i dostave naručene ploče.

Proizvođaču je potrebno poslati:

 • Kopiju uplatnice
 • Kopiju rješenja o kategorizaciji
 • Točnu adresu na koju treba isporučiti ploču

Ovlašteni proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva turizma:

 1. Kordun - marketing d.o.o. (Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
 2. Jaguar d.o.o. (Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.) za ploče: 1. Hotel; 2. Depandansa hotela; 3. Integralni hotel – Udruženi; 4. Difuzni hotel; 5. Soba u domaćinstvu; 6. Apartman u domaćinstvu; 7. Studio apartman u domaćinstvu; 8. Kuća za odmor u domaćinstvu; 9. Kamp u domaćinstvu;
 3. Binar d.o.o. (Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Studio apartman u domaćinstvu i
 4. Robi, obrt za usluge reklamiranja i pranje automobila, vl. Vesela Mikić (Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. za ploče: 1. Apartman u domaćinstvu; 2. Soba u domaćinstvu; 3. Kamp u domaćinstvu; 4. Studio apartman; 5. Kuća za odmor.

2. Istaknuti u svakom objektu naznaku vrste i kategorije objekta, cijene usluga koje nudi, informaciju da je boravišna pristojba uključena u cijenu te se pridržavati istaknutih cijena, upute OVDJE

3. Utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, ako takve usluge pruža, i pružiti usluge po utvrđenim normativima, normativ za vrijeme rada imati u objektu te na zahtjev normativ predočiti gostu.

4. Izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija, upute OVDJE

5.Voditi knjigu Popis gostiju (automatski se kreira u sustavu eVisitor).

6. Omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak te omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte, u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora, obrasci OVDJE

7. Iznajmljivaču je dozvoljeno posluživanje doručka gostima, a ukoliko se gostima nudi ručak ili večera mora se osnovati trgovačko društvo ili obrt registriran za ugostiteljstvo, zadovoljiti kriteriji opreme prostorija za pripremu i posluživanje te kontrole kvalitete hrane. Iznimno, iznajmljivač može gostima osim doručka pružati i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pružanje ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela.

8. Pružati ugostiteljske usluge koje su utvrđene rješenjem nadležnog ureda.

9. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u promidžbenim materijalima iznajmljivač smije koristiti samo oznaku propisane vrste te kategoriju i vrstu posebnog standarda objekta koja je utvrđena rješenjem nadležnog ureda, a prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga s poreznim obveznicima iz Europske unije mora istaknuti porezni broj, odnosno PDV identifikacijski broj.

Obveze građana iznajmljivača koji primaju usluge posredovanja od poreznih obveznika iz država članica EU (npr. oglašavanje putem Bookinga, Airbnb-a itd.)- platiti PDV u iznosu od 25% na iznos agencijske provizije:

DODJELA PDV IDENTIFIKACIJSKOG BROJA I OBVEZE (pdf)

(npr. ukoliko poslujete sa Booking.com dužni ste plaćati 25% PDV-a na 15% agencijske provizije Bookinga ili ukoliko poslujete sa Airbnb-om dužni ste plaćati 25% PDV-a na 3% provizije Airbnb-a).

10. Iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18

godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja alkohola osobama mlađim od 18 godina.

11. Osigurati da objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge ispunjava minimalne uvjete za vrstu i kategoriju objekta, upute OVDJE

12. Evakuacijski plan,upute OVDJE

13.Iznajmljivači su dužni u svakom objektu imati kutiju prve pomoći dostupnu svim gostima iz smještajnih jedinica ( etažni ormarić ili u smještajnoj jedinici).

14. Utvrditi kućni red i istaknuti ga u svim sobama i apartmanima, obrazac OVDJE

15. RTV pretplata - Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji od 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijemnik u ugostiteljskom objektu s stječu pravo korištenja triju dodatnih prijemnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

16. Privatni iznajmljivač koji je registriran kao fizička osoba, (dakle nije tvrtka ili obrt), po Zakonu nije dužan imati pečat. Ukoliko želi imati pečat, iznajmljivač ga može napraviti. Firma koja izdaje pečate tražiti će službeno Rješenje na uvid.

17. Za iznajmljivače ne postoji zakonska obveza za osiguranje gostiju od posljedica nesretnog slučaja. Uputno je goste osigurati od posljedica nesretnog slučaja. U tom slučaju, ne propustite gostima napomenuti da su osigurani od posljedica nesretnog slučaja ukoliko se kojim slučajem dogodi nesreća, što će kod gosta ostaviti dojam profesionalnosti i brige od strane vlasnika i domaćina.

18. Zaštita osobnih podataka – uzimanje podataka za obradu i unos u eVisitor je Vaša zakonska obveza te za to ne treba imati pisanu privolu, već će biti dovoljno gosta uputiti iz kojeg se razloga prikupljaju njegovi podaci, upute OVDJE

Napomena: uzimanje osobnih iskaznica turista i njihovo zadržavanje i/ili fotokopiranje NIJE PREPORUČLJIVO.

19. Pridržavati se svih ostalih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju ovu djelatnost;propisi iz turizma OVDJE

20. Iznajmljivač je dužan prijaviti turiste nadležnoj turističkoj zajednici. Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe kojima pruža uslugu noćenja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. Prijava i odjava turista obavlja se putem izravnog pristupa sustavu eVisitor. On-line prijava: www.evisitor.hr

21. Iznajmljivač je dužan platiti godišnji paušalni iznos turističke pristojbe. Paušal turističke pristojbe plaća se prema registriranim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine, upute OVDJE

22. Iznajmljivač je dužan  platiti turističku članarinu turističkoj zajednici upute OVDJE

23. Iznajmljivač je dužan prijaviti se u Registar poreznih obveznika u roku 8 dana od dana izdavanja Rješenja – obrazac RPO-1. Način na koji se mogu oporezivati ugostiteljske usluge u domaćinstvu od iznajmljivanja:

 • paušalno
 • na način propisan za dohodak od samostalne djelatnosti prema podatcima iz poslovnih knjiga i evidencija,
 • kao obveznik poreza na dobit

Dohodak koji ostvaruju građani od pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu može se oporezivati paušalno samo pod uvjetom da građanin nije obveznik PDV-a. Paušalni porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Porez se obračunava i uplaćuje prema mjestu prebivališta iznajmljivača. Uplate se vrše tromjesečno na temelju Rješenja Porezne uprave.

Datumi dospijeća: 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.

Naselja

Iznos paušalnog poreza na dohodak po krevetu i kamp jedinici
Jasenice 210,00 kn
Maslenica 210,00 kn
Rovanjska 210,00 kn
Zaton Obrovački 210,00 kn
Modrič 210,00 kn

Napomena: svota godišnjeg paušalnog poreza na dohodak uvećava se za iznos prireza porezu na dohodak kada je prirez propisan gradskom ili općinskom odlukom prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika poreza na dohodak.

24. Iznajmljivač koji pruža usluge u domaćinstvu, te na toj osnovi plaća porez na dohodak u godišnjoj paušalnoj svoti, mora voditi knjigu Evidencija o prometu (obrazac EP) ručno ili u sustavu e-Visitor. Evidencija o prometu je evidencija o izdanim računima, a vodi se kronološki prema nadnevku izdanih računa, i to posebno za svaku kalendarsku godinu. Građanin- iznajmljivač kao porezni obveznik dužan je u Evidenciji o prometu na kraju svakog dana evidentirati sve izdane račune, bez obzira na to jesu li naplaćeni ili ne. obrazac OVDJE

Korisne službe:

 • Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave Zadarske županije, Izdvojeno mjesto rada Obrovac, Obrovac, Ante Starčevića 11, tel: 023/689-217, 023/689-416, fax: 023/689-217, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.;
 • Upravni odjel za povjerene poslove državne uprave Zadarske županije, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20,  tel: 023/350-182 (kategorizacije za firme ili obrte, građani iznajmljivači, opg), e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,   tel: 023/350-144, 023/350-145 (građani iznajmljivači) email:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Državni inspektorat, Područni ured Split, Ispostava Zadar, Ivana Mažuranića 28, tel: 023/ 309-847, fax: 023/ 251-383.
 • Porezna uprava Zadar, Ispostava Benkovac, Samostalni izvršitelji Obrovac,
 • Ante Starčevića 11 23450 Obrovac, Centrala: 023/201-945, Faks: 023/201-950.