Četvrtak, 02 Lipanj 2022 08:28

Obavijest o natječaju za izbor direktora/ice TZO Jasenice

Na temelju članka 18. i članka 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN52/19 i 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), članka 23. i članka 39. Statuta Turističke zajednice Općine Jasenice („Glasnik Općine Jasenice“ broj 08/20)  te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Jasenice o raspisivanju natječaja za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenice od 01. lipnja 2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Jasenice dana 02. lipnja 2022.g. raspisuje natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenice.

Prijave na natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „Natječaj za direktora/ice Turističke zajednice Općine Jasenice“ osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Turistička zajednica Općine Jasenice, Petra Zoranića 61, Maslenica, 23243 Jasenice u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici Turističke zajednice Općine Jasenice.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=123894733&ispis=true