Pomoćni kreveti

Kako novi Zakon o turističkoj pristojbi propisuje obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za objekte u domaćinstvu na temelju zbroja glavnih i pomoćnih kreveta, svi pomoćni kreveti koji se iznajmljuju moraju biti upisani u e-Visitor. Mnoga rješenja o kategorizaciji nemaju pomoćne krevete navedene u izreci rješenja, već samo u obrazloženju.

Pomoćni kreveti koji nisu u izreci rješenja, već samo u obrazloženju, ne uzimaju se u obzir za obračun paušala turističke pristojbe niti se smiju iznajmljivati.
Domaćini kojima su pomoćni kreveti upisani u obrazloženju rješenja, a koji ih žele ostaviti upisane u e-Visitoru, moraju zatražiti od nadležnog ureda državne uprave izdavanje novog rješenja s pomoćnim krevetima u izreci rješenja.