Izrada i održavanje 

ffghfghzuzutzutzutzu


  Novosti / Događanja

Članarina

Iznajmljivači na području Općine Jasenice plaćaju članarinu kako slijedi:

 Naselja Stopa %  
jasenice (zona 1) 0,14858
jasenice (zona 2) 0,12920
Maslenica 0,12920
Rovanjska 0,12920
Zaton obrovački 0,11628  
     

Primjer izračuna za mjesto Maslenica:

 • ukupni promet po računima iznosi 30.000,00 kn
 • Izračun: 30.000,00 kn x 0,12920 % = 38,76 kn

Stopa članarine primjenjuje se na ukupni godišnji prihod ostvaren po osnovi pružanja usluga smještaja u domaćinstvu (umanjen za naplaćeni PDV – ako je iznajmljivač u sustavu PDV-a).

U nalogu za plaćanje kojeg iznajmljivač sam ispunjava upisuju se sljedeći podaci:

Primatelj: TZ Općine Jasenice

Broj računa primatelja: HR8810010051716727157

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: Uplata turističke članarine

Obveznici turističke članarine dužni su nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ – obrazac obračun turističke članarine, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Uz Obrazac TZ dužni su priložiti i dokaz o uplati razlike članarine po konačnim obračunu, ako je u vidu predujma uplaćeno manje članarine nego što je obračunato.

obrazac TZ OVDJE

Cjenik

Zakonom nije propisan izgled i dizajn cjenika, već to iznajmljivač samostalno određuje, unatoč tome, postoje određeni elementi koje cjenik mora sadržavati.

Elementi koje cjenik mora sadržavati:

 1. Naziv smještaja, ime i prezime vlasnika, adresa i OIB moraju biti navedeni.
 2. Naziv usluge: Potrebno je napisati nudimo li uslugu noćenja npr. za dvije osobe, noćenje s doručkom, najam apartmana,…
 3. Vrsta naplate: Uslugu možemo naplaćivati po noćenju, po osobi, po smještaju, tjedno,… Potrebno je istaknuti na koji način naplaćujemo uslugu.
 4. Termin: Ako se cijene razlikuju po terminima, potrebno je unijeti sve termine, primjerice: sezona, predsezona, postsezona,…
 5. Cijena: Cijena obavezno mora biti izražena u kunama, a cijenu u eurima možemo dodati za lakše snalaženje stranim gostima, no kuna je mjerodavna valuta za naplatu. Ako gost računa da je npr. 100 eura 750 kuna jer je vidio na cjeniku iznos u kunama i u eurima, potrebno mu je objasniti da je naša valuta kuna te da je cijena smještaja u apartmanu 750 kn, ako toliko piše, bez obzira što piše uz 750 kn i 100 eura
 6. Boravišna pristojba: Ako je boravišna pristojba uključena u cijenu (iznajmljivači koji plaćaju godišnji paušal boravišne pristojbe), potrebno je navesti taj podatak. Ako ona nije uključena u cijenu (obveznici koji plaćaju po noćenju), potrebno je napisati koji je iznos boravišne pristojbe.
 7. PDV: Ako niste obveznik PDV-a, valja navesti da „PDV nije uračunat u cijenu temeljem čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.“ Ako ste obveznik PDV-a, potrebno je posebno izraziti cijenu bez PDV-a, iznos PDV-a i iznos uvećan za PDV.
 8. Dodatne usluge Dodatne usluge mogu biti npr. smještaj kućnih ljubimaca, dodatni krevet, manje od tri noćenja,… U cjeniku je potrebno navesti sve dodatne usluge koje naplaćujete te cijenu pojedine usluge. Gost mora biti unaprijed upoznat s time koje će se usluge dodatno naplatiti. Najam bicikla, prijevoz, i sl. ne možete navesti niti naplatiti ako nemate potrebne dozvole za obavljanje navedenih djelatnosti.
 9. Datum od kada vrijedi cjenik – potrebno je navesti datum od kada je cjenik važeći, a dovoljno je pri dnu cjenika istaknuti datum.
 10. Potpis Vlastoručni potpis iznajmljivača čije je ime na Rješenju mora biti na cjeniku. Cjenik nije potrebno ovjeravati, a izmjene u cjeniku radite samostalno, također bez ovjere cjenika.

NAPOMENE:

 • iznos na računu i na cjeniku uvijek neka bude jednak.
 • Iznos na računu nikada ne smije biti veći od onoga koji je naveden u cjeniku, ali manji može biti, samo ga u tom slučaju moramo „opravdati”.
 • Manji iznos koji smo gostu naplatili „pravdamo” popustom.
 • Popust navodimo na računu:
 • Ako dajemo popust (npr. popust za djecu 5 – 12 godina, popust na 3, 5 ili više noćenja, ili popust na grupu koju čini više od 10 osoba), naznačite u cjeniku – redovni popust.
 • Ako se smještajna jedinica oglašava na internetskim rezervacijskim portalima, cijene mogu biti različite od onih koje vrijede za goste koji dođu bez unaprijed učinjene rezervacije.
 • Uvjeti za povećanje cijene: zbog dovođenja kućnih ljubimaca, dodatnih krevet, naknada za gubitak ključeva, korištenje noćenja za manji broj od tri dana i sl.)
 • Uvjeti za odobravanje popusta: zbog rezerivaranja u posljednji trenutak “last minute” ili unaprijed određenom roku ili putem online rezervacije ili turističke agencije i sl.)

Primjer cjenika – OVDJE

Primjer popusta – OVDJE

Evakuacijski plan

Plan evakuacije obavezan je u svakoj smještajnoj jedinici koju iznajmljujete. Evakuacijski plan možete nacrtati vlastoručno ili kopirati sa Vaše projektne dokumentacije objekta. Važno je da iz svake od smještajnih jedinica /sobe ili apartmana/ posebnom bojom nacrtate strelicu koja označava puta za izlazak u slučaju požara.

PRIMJER:

evakuacijski plan

Račun

Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.

Račun mora sadržavati podatke o: 

– iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta, OIB iznajmljivača)

– datum izdavanja računa,

– broj računa (npr. 1/2019)

– ime i prezime gosta,

– vrstu usluge (noćenje, noćenje s doručkom…),

– broj tih noćenja,

– jediničnu cijenu usluge

– ukupni iznos pružene usluge te eventualno odobreni popust (popust koji se daje na pruženu uslugu se na računu navodi posebno u rubrici ili polju popusta te se on oduzima od jedinične cijene noćenja smještaja koja je navedena u cjeniku po principu: Ukupan iznos redovne cijene, minus popust, jednako je iznos koji je gost platio s popustom)

– obavezno staviti potpis iznajmljivača

– na dnu računa se navode napomene: npr. Boravišna pristojba uključena u cijenu usluge (to vrijedi za iznajmljivače koji plaćaju boravišnu pristojbu paušalno) i Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st.2 Zakona o PDV-u (ukoliko iznajmljivač nije u sustavu PDV-a)

 

Račun – primjer ispravnog računa OVDJE

 

Dodatna pojašnjenja i napomene kod izdavanja računa:

 • Popust koji se daje na pruženu uslugu se na računu navodi posebno u rubrici ili polju popusta te se on oduzima od jedinične cijene noćenja smještaja koja je navedena u cjeniku.
 • Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje u evidenciji o prometu.
 • Ako imate slučaj da je gost sve platio agenciji, pa će agencija kasnije Vaš dio uplatiti Vama, onda račun izdajete agenciji, te dodati ime i prezime gosta na kojeg se račun odnosi
 • Iznajmljivači koji plaćaju paušalni porez ne podliježu Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom.
 • Račun mora biti potpisan, pečat nije obavezan po zakonu no ne škodi ako ga slučajno imate, potrebno je da stoji datum izdavanja takvog računa, najbolje je na dan pružene usluge gostu. Račun se može izdati i usluga naplatiti po dolasku gosta u smještaj ili po odlasku. Mi preporučujemo po dolasku.
 • Ako iz bilo kojeg razloga gost reklamira uslugu i vi mu budete davali povrat ili refundirali određeni iznos, već ispostavljeni račun možete jednostavno prekrižiti i napisati “Storno” te napisati novi račun u kojem ćete navesti iznos noćenja minus popust što je jednako realnom iznosu kojeg ste vi zadržali.
 • Nikako nemojte “krivi” račun trgati, on mora ostati, ispišite novi s daljnjim rednim brojem koji Vam ide po redu. Isto je i s računom kojeg greškom napišete. Prekrižite ga, napišite storno (ostavite ga u evidenciji) i napišite novi. Ako već naplaćujete uslugu na zadnji dan boravka gosta, onda mu tijekom tog perioda zadržite jedan od dokumenata kako bi si osigurali naplatu.
 • Račun se može pisati ručno na Račun bloku kojeg možete kupiti u knjižarama, no također ga možete i sami doma isprintati putem računala, dakle ako ste recimo račune pisali preko Worda ili Excel tablice. Svejedno je, zakonodavac samo traži da na računu budu navede sve zakonom propisane stavke koje su gore navedene.
 • Kod iznajmljivača koji su u sustavu PDV-a, vrijedi sve isto samo je potrebno dodatno u računu specificirati iznos PDV-a. Oni iznajmljivači koji nemaju uključenu boravišnu u cijeni moraju specificirati na računu pojedinačni iznos boravišne (obzirom na dob gosta) te ukupan iznos.
 • Iznos koji napišete na računu ne smije biti veći od cijena koje vam stoje u vašem službenom cjeniku. To je najosnovnije i to će inspekcija kontrolirati. Iznos uvijek može biti manji shodno danom popustu ili proviziji agencije. U slučaju da je vama agencija, razumljivo je, platila nešto umanjeni iznos nego li je to cijena na vašem službenom cjeniku (rabat ili provizija) potrebno je takvu kalkulaciju jasno specificirati na računu.
 • Iznajmljivači koji su u prethodnoj godini ostvarili promet u iznosu manjem od 300.000,00 kuna smatraju se malim poreznim obveznicima, što znači da su njihove isporuke sukladno čl. 90. Zakona o PDV-u oporezuju prema posebnom postupku oporezivanja malih poreznih obveznika. U tom slučaju iznajmljivači na račun stavljaju napomenu „Oslobođeno PDV-a prema čl. 90 st. 2 Zakona o PDV-u“.

  Novosti / Događanja

IMG 4000 Edit